โรมมิ่ง มือถือ ทำไมถึงแพง? ตอน 1 กลไกการโรมมิ่ง

หลายคนคงสงสัยว่า ทำไมเวลาไปใช้โทรศัพท์ในต่างประเทศ หรือที่เรียกว่า โรมมิ่ง (Roaming) ค่าโทรศัพท์ถึงได้แพงมากเมื่อเทียบกับค่าโทรศัพท์ในประเทศ และเคยได้ยินกรณีร้องเรียนของผู้บริโภคที่ต้องจ่ายค่าโรมมิ่งแพงเป็นหลักหลายหมื่่นถึงแสนบาท เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ใครต้องรับผิดชอบ และจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง

ก่อนอื่นคงต้องรู้จักกลไกการทำงานของการเชื่อมต่อโทรศัพท์ระหว่างผู้ใช้งานในต่างประเทศเสียก่อน ดังรูป 1 โครงข่ายของประเทศต้นทางเรียกว่า Home Network ต้องมีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายของประเทศปลายทางที่เราเดินทางไปถึง เรียกว่า Visited Network โดยปกติ จะมีการเชื่อมต่อพร้อมกันอยู่ 3 การเชื่อมต่อ คือ 1. เชื่อมต่อโครงข่ายระบบสัญญาณ เพื่่อควบคุมการต่อสายโทรศัพท์ (a)  2.เชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารทางเสียง หรือพูดง่ายๆก็คือเชื่อมต่อการเรียกโทรศัพท์ (b) 3. เชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำให้ส่งข้อมูลถึงกันได้ (c)

 การเชื่อมต่อโครงข่ายสำหรับการโรมมิ่ง

รูป 1 การเชื่อมต่อโครงข่ายสำหรับการโรมมิ่ง

สมมติว่า ผู้ใช้งานจากประเทศไทย เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น แล้วเปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นใช้งาน โครงข่ายโทรศัพท์มือถือในญี่ปุ่น จะต้องส่งสัญญาณไปสอบถามโครงข่ายที่ประเทศต้นทางคือประเทศไทย ว่ารู้จักผู้ใช้งานคนนี้หรือไม่ ถ้าตรวจสอบยืนยันได้ว่า ผู้ใช้งานเป็นลูกค้าของโครงข่ายในไทย จริง โครงข่ายในประเทศญี่ปุ่น ก็จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์เข้าออกในประเทศญ๊่ปุ่น ได้   และเริ่มบันทึกการใช้งานของผู้ใช้งานคนนั้น เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากโครงข่ายต้นทางที่ประเทศไทยต่อไป ดังรูปที่ 2

รูป 2 การลงทะเบียนของผู้ใช้งานข้ามโครงข่าย

ถ้าหากมีการเรียกโทรศัพท์จากประเทศใดๆไปยังผู้ใช้งานของประเทศไทย ที่ไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั้น โทรศัพท์จะถูกเชื่อมต่อไปยังประเทศไทย ก่อนทุกครั้ง โครงข่าย ในประเทศไทยจะรู้ว่าผู้ใช้งานของตนขณะนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศแต่กำลังอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จึงต่อสัญญานโทรศัพท์ไปยังโครงข่ายในประเทศญี่ปุ่นแทน ดังรูปที่ 3

รูป 3 การเรียกโทรศัพท์ไปยังผู้ใช้งานข้ามโครงข่าย

เนื่องจากผู้เรียกโทรศัพท์จะไม่มีทางรู้ว่าผู้ใช้งานปลายทางคนดังกล่าวอยู่ในประเทศไทย หรือไปอยู่ต่างประเทศหรือไม่ จึงเป็นสาเหตุที่ผู้รับสายหรือผู้ใช้งานในประเทศไทยต้องเป็นผู้รับภาระในการเรียกจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น แทนที่จะเป็นภาระของผุู้เรียกนั่นเอง นอกจากนี้ ไม่ว่าผู้รับในประเทศญี่ปุ่นจะรับสายหรือไม่ แต่เนื่องจากมีการใช้ช่องสัญญาณเพื่อไปเรียกโทรศัพท์จากไทยไปญี่ปุ่นแล้ว จึงปรากฏกรณีว่า มีผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าโรมมิ่งกรณีเรียกเข้าแต่ไม่ได้รับสายด้วย

สำหรับกรณีโรมมิ่ง ดาต้า หรือการใช้งานอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศนั้น ผู้ใช้งานในต่างประเทศ (ตัวอย่างนี้คือญี่ปุ่น) สามารถต่อสัญญานส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่นได้โดยตรง ไม่มีความจำเป็นต้องต่อสัญญานย้อนกลับมาที่ประเทศต้นทางหรือประเทศไทย เนื่องจากไม่ว่าจะต่ออินเทอร์เน็ตที่ไหนๆก็สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ทุกแห่งทั่วโลกเหมือนกันหมด

ที่กล่าวมาเป็นกลไกที่เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นผุ้ใช้งานระบบพรีเพด หรือระบบโพสต์เพดก็ตาม อย่างไรก็ตาม กรณีลูกค้าในระบบพรีเพด จะซับซ้อนกว่า เนื่องจากต้องมีการคำนวณค่าใช้บริการแบบทันที (real time) และจะต้องมีการส่งสัญญาณระหว่างโครงข่ายต้นทางกับปลายทางในต่างประเทศทุกครั้งที่มีการเรียกสาย ในขณะที่ลูกค้าในระบบโพสต์เพด จะมีการส่งสัญญาณระหว่างสองโครงข่ายเฉพาะตอนเปิดเครื่องเท่านั้น

สำหรับค่าบริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ จะถูกแบ่งกันระหว่างโครงข่ายต้นทางในประเทศ ค่าใช้โครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศ และโครงข่ายปลายทางในต่างประเทศ อัตราค่าใช้จ่ายแบบเหมาที่เรียกเก็บโดยโครงข่ายปลายทางในต่างประเทศนี้มักเรียกเก็บในอัตราที่สูง เป็นผลให้ค่าใช้โทรศัพท์สำหรับผู้เดินทางไปยังประเทศปลายทาง จึงสูงว่าค่าใช้โทรศัพท์ที่ผู้ให้บริการในประเทศปลายทางนั้นๆ เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในประเทศตัวเอง ตัวอย่างเช่น อัตราค่าบริการโทรศัพท์ในประเทศของผู้ให้บริการรายหนึ่งในสหรัฐ มีอัตราสูงสุดอยู่ที่ 12 เซ็นต์ต่อนาที หรือประมาณ 4 บาทต่อนาที แต่ผู้ให้บริการของไทยเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการโรมมิ่งในสหรัฐสูงถึง 40-50 บาทต่อนาที ต่างกันถึงเกือบ 10 เท่า

ตอนต่อไป สาเหตุที่ทำให้แพงและจะทำอะไรกับอัตราค่าบริการที่แพงเช่นนี้ได้บ้าง ปัญหาของผู้บริโภคไทยที่มักจะเจอมีอะไรบ้าง และจะป้องกันได้อย่างไร

โรมมิ่ง มือถือ ทำไมถึงแพง? ตอน 2 ผู้บริโภคควรทำอย่างไร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s