ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 3: หนุนเอกชนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ในโลกของธุรกิจโทรคมนาคม เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขันในตลาดโลกจึงเป็นหัวใจของความอยู่รอด

ที่ผ่านมา เราพบว่า มีบริษัทคนไทยที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง โจทย์ของทริดี้คือ จะทำอย่างไรที่จะส่งเสริมให้ผู้ผลิตเหล่านี้ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการเจริญเติบโต และกระตุ้นให้เกิดผู้ผลิตรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อไปได้ กระบวนการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตของทริดี้ จึงประกอบไปด้วย 1. การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่เอกชน 2. การส่งเสริมตลาดแก่ผู้ประกอบการผลิตด้วยการจัดหรือร่วมออกงานนิทรรศการ และ 3. การหามาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศหันมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทย

เรื่องแรกที่เราเริ่มต้นก่อนคือ การให้ทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ภาคเอกชน

ในตอนแรกเราพูดถึงทุน TPRG (TRIDI Product Research Grant) ซึ่งทริดี้ได้ใช้เครื่องมือนี้ในการสนับสนุนนักวิจัยที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการนำไปใช้งานจริง อย่างไรก็ตาม เราพบว่า ที่ผ่านมา มักไม่ค่อยมีเอกชนขอทุนสนับสนุนวิจัยจากภาครัฐ เพราะเมื่อวิจัยสำเร็จ จะต้องยกผลการวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาให้กับภาครัฐซึ่งเป็นผู้ให้ทุน เอกชนมักจะมองว่า จะมีความยุ่งยากในการจัดการบริหารงานวิจัยที่สำเร็จแล้วตามมา จึงรู้สึกไม่ค่อยต้องการมาเกี่ยวข้องกับภาครัฐเท่าใดนัก ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นบริษัทผู้ผลิตที่เกิดขึ้นด้วยความสามารถของตนเองเพียงจำนวนน้อยเท่านั้น

สิ่งที่ทริดี้ได้แก้ไขในเรื่องนี้คือ การปรับปรุงระเบียบการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ศึกษาจากรูปแบบการร่วมทุนกับเอกชน ของ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย) ที่ให้เอกชนมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยแต่ผู้เดียวได้ เป็นเวลา 7 ปี หากมีการร่วมทุนในงานวิจัยนั้นร้อยละ 40 ขึ้นไป รวมถึงสามารถขอโอนกรรมสิทธิได้ เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไข ทริดี้ จึงเสนอให้ กทช. ออกระเบียบบริหารทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับการสนับสนุนทุนวิจัยแก่ภาคเอกชนตามแนวทางดังกล่าว

ผลก็คือ ในการสนับสนุนทุนวิจัย TPRG เป็นปีแรกในปี 2552 มีผู้เสนอขอทุนจากภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก และในที่สุดมีการตัดสินให้มีผู้ได้รับทุน TPRG รวม 5 ราย ในจำนวนนี้เป็นเอกชนถึง 4 ราย

สิ่งที่ตามมาก็คือ เรามั่นใจได้ว่า ผลงานวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชนเหล่านี้ไม่ ขึ้นหิ้ง แน่นอน ในการประเมินโครงการ เราจะดูจากผลผลิตโครงการต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่จะมีการนำไปขายจริง อีกประการหนึ่งที่ดู คือ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับประเทศไทย หมายถึง แม้จะมีการผลิตในต่างประเทศอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่มีผู้ผลิตไทย เราก็สนับสนุน เพราะเป้าหมายของการสนับสนุนคือการสร้างผลิตภัณฑ์ของคนไทย แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการที่พิจารณาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการกำหนดตำแหน่งทางการตลาด โดยผลิตภัณฑ์ที่จะทำต้องมีความแตกต่างกับสินค้าที่มีอยู่แล้ว หรือมี positioning ที่ชัดเจน อีกด้วย

มีเกร็ดเล่าให้ฟังว่า เคยมีคำถามจากกรรมการพิจารณาข้อเสนอในครั้งหนึ่งว่า ของที่คนไทยผลิตต่างจากซิสโก้อย่างไร ทำเอาผู้เสนอโครงการถึงกับหงายหลัง เพราะแค่ผลิตให้เหมือนได้ก็ยากพอสำหรับคนไทยแล้ว หากเราคิดว่าสิ่งที่จะทำก็เหมือนกับของต่างประเทศที่ผลิตได้แล้วไม่สนับสนุน เราก็คงจะไม่มีโอกาสได้เห็น หัวเหว่ย เกิดขึ้นมาในโลกนี้แน่ๆ เรื่องจริงมีอยู่ว่า แม้ทุกวันนี้ ซัมซุง จะเป็นเจ้าตลาดอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกแล้วก็ตาม รัฐบาลเกาหลีก็ยังสนับสนุนทุนวิจัยแก่บริษัทอยู่เพื่อให้สามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆที่ล้ำหน้าคู่แข่งอยู๋

ทำไม่เอกชนต้องมาขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐด้วย เหตุผลก็เพราะการพัฒนาผลิตภัณฑ์่่ใหม่มีความเสี่ยง อาจจะทำสำเร็จหรือไม่ก็ได้ แล้วในแง่การตลาดก็ไม่ได้แปลว่าจะประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาข้อเสนอวิจัยเราต้องตัดตอน เพราะเราสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ไม่ใช่ร่วมลงทุนทำธุรกิจกับภาคเอกชน ดังนั้นจึงพิจารณาเพียงว่า สิ่งที่ต้องการพัฒนานั้น เป็นสิ่งที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดและต้องวิจัยเสร็จทันกับความต้องการนั้น ส่วนที่จะขายได้มากได้น้อยหรือไม่นั้น เอกชนผู้ขอทุนเป็นผู้ที่มีความรู้ในตลาดดีกว่าภาครัฐ และมีแรงจูงใจที่ต้องทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นขายได้อย่างแน่นอน

ความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นมีตัวอย่างให้เห็นที่เกิดขึ้นแล้ว ทริดี้ได้สนับสนุนนักวิจัยเอกชนให้พัฒนาอุปกรณ์ทวนสัญญาณสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ตั้งแต่ปี 2552 โดยมีกำหนดเสร็จภายในปี 2553 แม้จะเป็นของที่ไม่ได้ไฮเทคมาก แต่ยังไม่มีผู้ผลิตไทยทำได้ ประกอบกับเป็นช่วงที่ กทช. มีแผนเปิดประมูล 3จึ ถ้าไม่สนับสนุนให้ในตอนนั้น เมื่อมีการให้ใบอนุญาต 3จี ก็จะไม่มีสินค้าจากผู้ผลิตไทยเกิดขึ้นเลย คณะกรรมการบริหารของทริดี้ จึงอนุมัติสนับสนุนเอกชนรายนั้นไป เมื่อการประมูลสามจึ ต้องล้มไปในช่วงปลายปี 2553 จึงถือเป็นความเสี่ยงที่ได้เกิดขึ้นจริง หากเอกชนต้องลงทุนวิจัยแต่ผู้เดียวก็อาจจะต้องล้มไปด้วยเหตุการเลื่อนประมูลไปแล้วก็ได้

อีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมาก คือการรักษาความลับของโครงการวิจัย โดยเฉพาะสำหรับภาคเอกชน เนื่องจากมีผลต่อการแข่งขันของเอกชน ทริดี้จึงมีนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน แต่จะเปิดเผยเมื่อโครงการสำเร็จแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักวิจัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในกลไกบริหารงานวิจัยของทริดี้นั่นเอง

นับจนถึงปี 2553 ทริดี้ได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่ภาคเอกชนไปแล้วทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นระบบสื่อสารไร้สายที่เป็นฮาร์ดแวร์ 2 โครงการ ระบบการสื่อสารด้วยแสง 1 โครงการ และเป็นซอฟต์แวร์โทรคมนาคมอีก 4 โครงการ

ผลงานที่เสร็จแล้วคือ โครงการซอฟต์แวร์ทดสอบคุณภาพโทรศัพท์เคลื่อนที่ AZENQUOS ของบริษัทฟรีวิลล์ เอฟเอ็กซ์ ทริดี้ ได้นำไปให้นักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญโทรคมนาคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ทดสอบยืนยันประสิทธิภาพของระบบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ขณะนี้ ผลิตภัณฑ์ AZENQUOS มีการนำไปใช้งานจริงแล้วกับบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังได้นำไปใช้ในการสำรวจเปรียบเทียบคุณภาพของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน กรุงเทพมหานคร ของสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ล่าสุด ได้ไปร่วมออกงาน CommunicAsia 2011 ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมมากมาย ทริดี้คาดว่า โครงการนี้ จะเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของทริดี้ที่จะมีค่าตอบแทนแบ่งคืนกลับเข้าสู่กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ที่เป็นแหล่งทุนในปีนี้

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายว่า เมื่อ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี 2553 มีผลใช้บังคับ ทำให้กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องยุบไป และไม่สามารถใช้เงินดังกล่าวในการสนับสนุนทุนวิจัย รวมถึงทุนการศึกษาต่างๆ และทุนอื่นๆทั้งหมด ทริดี้จึงต้องงดการประกาศทุนทั้งหมดในปี 2554 นี้ ผู้สนใจทุนวิจัยคงต้องช่วยกันลุ้นให้มีการสรรหา กสทช. ชุดใหม่สำเร็จโดยเร็ว เพื่อที่จะได้กลับมามีกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องต่อไป

ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 2: วิจัยอย่างไรไม่ขึ้น”หิ้ง”

ตอน 1: จาก”ห้าง”สู่”ห้าง”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s