ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 7: สนับสนุนแบบครบวงจร

คำถามที่ผมมักได้รับเสมอเมื่อตอนเริ่มงานทริดี้ใหม่ๆ คือ วันหนึ่ง เราจะมีโอกาสเห็นบริษัทของคนไทยเติบโตกลายเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของโลก อย่างหัวเหว่ยของจีนหรือโนเกียของฟินแลนด์หรือไม่

คำตอบของผมก็คือ คงเป็นเรื่องยาก แต่เหตุผลไม่ใช่เพราะว่า คนไทยไม่มีความสามารถ แต่โลกของธุรกิจการผลิตอุปกรณ์โทรคมนามได้เปลี่ยนไปแล้ว เราจึงไม่จำเป็นต้องเดินรอยตามบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านั้นอีกต่อไป

ผู้ผลิตที่เกิดขึ้นมาทีหลังอย่างประเทศจีน ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ ตั้งแต่การให้ผู้ให้บริการในประเทศต้องใช้ของที่ผลิตโดยบริษัทดังกล่าว และสนับสนุนการเปิดตลาดต่างประเทศผ่านกลไกของธนาคารเพื่อการส่งออกอีกหลายรูปแบบ

การสนับสนุนผู้ผลิตไทยให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำโลกในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม จึงเป็นเรื่องยาก แต่จากแนวโน้มเทคโนโลยีโทรคมนาคมและไอซีทีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตหันมาให้ความสำคัญด้านซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และแม้จะเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่ก็สามารถสร้างโอกาสไปขายยังต่างประเทศได้โดยตรง

เป้าหมายที่เหมาะสมและเป็นไปได้สำหรับประเทศไทย จึงอยู่ที่การสร้าง “เถ้าแก่น้อย” ด้านไอซีที ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

เราจึงสามารถส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยเกิดขึ้นได้ โดยการสนับสนุนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆ ผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ถ่ายทอดความรู้ไปสู่อุตสาหกรรม รวมถึงการให้ทุนการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมได้

การสนับสนุนแบบครบวงจรของทริดี้ (โดย ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ)

ขณะเดียวกัน เราก็สนับสนุนด้านการตลาดให้ผู้ผลิต โดยการจัดประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมเพื่อเผยแพร่ผลงาน สร้างการรับรู้ และเปิดทางไปสู่ตลาดโลกผ่านการออกนิทรรศการระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

นอกจากนี้ เรายังเสนอ กทช. ให้ออกมาตรการจูงใจให้ผู้ให้บริการในประเทศใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทคนไทย โดยให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

มาตรการทั้งหลาย หากสามารถทำให้มีความต่อเนื่อง ก็จะเกิดการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศอย่างครบวงจร อันจะสร้างกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอย่างยั่งยืน และประเทศไทย จะไม่เป็นเพียง “ผู้บริโภคเทคโนโลยี” แต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

หมายเหตุ ตีพิมพ์ในนสพ. “โพสต์ทูเดย์” วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s