ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 6: สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้

การอบรมสัมมนาเรื่อง OpNET ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร

สมัยนี้ ใครๆก็สามารถหาความรู้และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือการหาโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และความเห็นกับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงและรู้จริงในเรื่องนั้นๆ มากกว่าเรา ถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการเปิดโลกทรรศน์ ให้ได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์โดยตรงจากแหล่งความรู้ที่มาจากหลากหลายมุมของโลก

โดยทั่วไป อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องมุ่งเน้นงานสอนและงานวิจัย จึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับนักศึกษาและการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ มักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรม  ขณะเดียวกัน ผู้ที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมก็มักจะไม่ได้รับทราบว่า ในมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านต่างๆอยู่ที่ใดบ้าง ซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดอ่อนสำคัญที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ที่โลกของงานวิจัยกับโลกของธุรกิจยังไม่เคยได้มีโอกาสมาเจอกัน มาปรับตัวเข้าหากันเพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

งานพัฒนาบุคลากรของทริดี้ จึงมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาและผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ระหว่างกัน ทำให้ทั้งสองโลกที่อยู่ห่างกันได้มาอยู่ใกล้กัน ด้วยการจัดงานสัมมนาและอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้วยเสมอ เมื่อมาพบเจอกันเป็นประจำสม่ำเสมอก็เกิดความใกล้ชิด เกิดความคุ้นเคยที่จะแลกเปลี่ยน ไว้วางใจที่จะร่วมมือกันริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างตรงความต้องการของกันและกัน นำไปสู่โอกาสในทางธูรกิจที่ยิ่งใหญ่

ทริดี้ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่เป็นยุทธศาสตร์หลัก โดยเลือกจัดที่สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย NTC Telecommunication Research Lab ทั้งนี้ ก็เพื่อให้บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมได้เข้าไปทำความรู้จักกับนักวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัยไปด้วยพร้อมกัน เพื่อให้เห็นกระบวนการและคุณภาพในการทำงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับนักวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัยของไทย และตัดสินใจร่วมมือกันในที่สุด

ปรากฎว่า มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้ว่าจ้างให้อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิจัยออกแบบสายอากาศที่ได้นำไปใช้งานจริงในอุปกรณ์สื่อสารที่ผลิตอยู่ นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเอกชนหลายแห่งได้เข้าไปทดสอบอุปกรณ์ Voice over IP โดยใช้เครื่องมือของห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน นี่คือข้อพิสูจน์สำคัญที่แสดงให้เห็นว่า ความสามารถของนักวิจัยไทยเท่าเทียมกับต่างประเทศ รวมถึงประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับ

ทั้งหมดนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคการศึกษากับภาคเอกชน และการพัฒนาบุคลากรทั้งนักวิจัยและผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่การวิจัยแบบ “ไม่ขึ้นหิ้ง” ในที่สุด

หมายเหตุ ตีพิมพ์ใน นสพ. “โพสต์ทูเดย์” วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s