ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 8: สู่ฝัน…สร้าง”เถ้าแก่น้อยไอซีที”

ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของบริการโทรคมนาคมคือ การมีมาตรฐานระหว่างประเทศเป็นตัวกำหนดรูปแบบของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการสื่อสารเชื่อมต่อกันได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ จึงต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานสากลด้วยการวิจัยและพัฒนา แล้วผลักดันเทคโนโลยีของตนเองเข้าไปเป็นมาตรฐานสากลให้ได้ จึงจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมในอดีต จึงเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการในประเทศของตนอย่างเหนียวแน่น เช่น บริษัทเอทีแอนด์ที ซึ่งมี “เบลแล็บ” เป็นหน่วยงานวิจัยระดับโลกและมีบริษัทเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ของตนเองซึ่งภายหลังได้แตกออกมาเป็นบริษัท ลูเซ่นต์เทคโนโลยี

ในประเทศญี่ปุ่น เอ็นทีที ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนดสเป็คของอุปกรณ์ต่างๆ แล้วให้บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไปแข่งขันกันผลิตมาให้เอ็นทีทีใช้งาน เช่น บริษัท เอ็นอีซี หรือฟูจิตสึ เป็นต้น

ต่อมา วิวัฒนาการของเทคโนโลยีไอซีที ทำให้การผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม ไม่ใช่เรื่องที่ถูกผูกขาดโดยบริษัทยักษ์ใหญ่อีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์

“โมบายแอพพลิเคชั่น” นับเป็นโอกาสใหม่สำหรับคนไทยที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการแข่งขันเรื่องมาตรฐานระหว่างประเทศและข้อจำกัดจากผู้ให้บริการในประเทศ เพราะ “มาตรฐาน”เกิดจากผู้ผลิตอุปกรณ์ปลายทาง และการใช้ “แอ็พสโตร์” ทำให้การขายแอ็พพลิเคชั่นและการรับชำระเงิน ไม่ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกต่อไป  เพียงแต่มีความคิดสร้างสรรค์ และเริ่มจากทีมนักพัฒนาและนักออกแบบเพียงไม่กี่คน คนไทยก็สามารถสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นเพื่อส่งขายทั่วโลกได้ผ่านทางแอ็พสโตร์

ทุกวันนี้ มีนักพัฒนาคนไทยที่ชนะการแข่งขันประกวดโมบายแอพพลิเคชั่นจำนวนมาก หากมีกลไกส่งเสริมให้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบ เราก็จะมี “เถ้าแก่น้อย” ที่เป็นคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย

หากเราหันมาดูนวัตกรรมทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจาก คุณตัน ผู้สร้างโออิชิ และอิชิตัน กับ คุณอิทธิพัทธ์ จากสาหร่าย“เถ้าแก่น้อย” แล้ว ก็หวังว่า สักวันหนึ่ง เราจะได้เห็นกลุ่ม “เถ้าแก่น้อย” ด้านไอซีที  ประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับโลก บ้างนะครับ

1 กุมภาพันธ์ 2555

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s