Tag Archives: ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม

ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 9: ก้าวที่ “หาย” ไป…

ประเทศไทยเคยฝันอยากจะเป็นประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (NICs) แต่แล้ว เราก็ปล่อยให้รถไฟขบวนแล้วขบวนเล่าผ่านเราไป จากที่เราเคยคิดจะแข่งขันกับประเทศเกาหลีใต้และไต้หวัน เราก็ปล่อยให้มาเลเซียก้าวข้ามเราไป และตอนนี้เราเริ่มต้องมาแข่งขันกับเวียดนาม ต่อไป เราอาจจะต้องไปแข่งกับประเทศอื่นๆในกลุ่มอินโดจีนหากไม่มีการปรับปรุงขีดความสามารถของประเทศอย่างขนานใหญ่

ในตอนสุดท้ายนี้ ผมขอย้อนกลับไปยังคำถามที่เคยตั้งไว้ในตอนแรกของบทความชุดนี้ นั่นก็คือ ประเทศไทยมีงานวิจัยและพัฒนามากมาย แต่ทำไมเราถึงไม่ค่อยเห็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของคนไทยในด้านโทรคมนาคม ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยยังไม่ได้ก้าวไปสู่การเป็น “ประเทศผู้ผลิต” ในกลุ่มผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมหรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด

ทุกวันนี้ ประเทศไทย ยังติดกับดักอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือประเทศกำลังพัฒนา การที่จะนำประเทศไทยก้าวข้ามไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้นั้น ต้องเปลี่ยนจากประเทศที่ใช้แรงงานราคาถูก ไปเป็นประเทศที่อาศัยนวัตกรรม เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัย “การวิจัยและพัฒนา” เท่านั้น

เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว เคยมีความพยายามมาแล้วครั้งหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยมีข้อตกลงในการระดมทุนจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนในขณะนั้นให้ได้ทุนวิจัยรวมประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี เพื่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์โทรคมนาคมขึ้นในประเทศ อย่างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่าวต้องหยุดไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่

เมื่อเห็นว่าประเทศไทยได้ล้าหลังในการวิจัยและพัฒนามาเป็นเวลานาน ในการยกร่าง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี พ.ศ. 2543 จึงได้กำหนดให้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหน้าที่ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และการพัฒนาบุคลากรโทรคมนาคม เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจขององค์กรกำกับดูแลด้านกิจการโทรคมนาคม และเป็นที่มาของการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม หรือทริดี้ เพื่อเป็นเจ้าภาพหลักในเวลาต่อมา

Continue reading

Advertisements

ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 8: สู่ฝัน…สร้าง”เถ้าแก่น้อยไอซีที”

ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของบริการโทรคมนาคมคือ การมีมาตรฐานระหว่างประเทศเป็นตัวกำหนดรูปแบบของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการสื่อสารเชื่อมต่อกันได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ จึงต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานสากลด้วยการวิจัยและพัฒนา แล้วผลักดันเทคโนโลยีของตนเองเข้าไปเป็นมาตรฐานสากลให้ได้ จึงจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมในอดีต จึงเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการในประเทศของตนอย่างเหนียวแน่น เช่น บริษัทเอทีแอนด์ที ซึ่งมี “เบลแล็บ” เป็นหน่วยงานวิจัยระดับโลกและมีบริษัทเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ของตนเองซึ่งภายหลังได้แตกออกมาเป็นบริษัท ลูเซ่นต์เทคโนโลยี

Continue reading

ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 4: หนุนเอกชนไทยสู่เวทีโลก

ภารกิจการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตด้านโทรคมนาคมให้เกิดขึ้นในประเทศ นอกจากการส่งเสริมให้เอกชนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวด ก็คือ การส่งเสริมด้านการตลาด เมื่อเอกชนมีผลิตภัณฑ์แล้ว จะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการในประเทศยอมรับและนำไปทดสอบ เพื่อนำไปสู่การซื้อผลิตภัณฑ์ของไทยในที่สุด นอกจากนี้ สำหรับตลาดต่างประเทศ ยังต้องมีมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตไทยไปบุกตลาดต่างประเทศอีกด้วย

TRIDI @ CommunicAsia 2011

Continue reading

ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 3: หนุนเอกชนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ในโลกของธุรกิจโทรคมนาคม เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขันในตลาดโลกจึงเป็นหัวใจของความอยู่รอด

ที่ผ่านมา เราพบว่า มีบริษัทคนไทยที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง โจทย์ของทริดี้คือ จะทำอย่างไรที่จะส่งเสริมให้ผู้ผลิตเหล่านี้ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการเจริญเติบโต และกระตุ้นให้เกิดผู้ผลิตรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อไปได้ กระบวนการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตของทริดี้ จึงประกอบไปด้วย 1. การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่เอกชน 2. การส่งเสริมตลาดแก่ผู้ประกอบการผลิตด้วยการจัดหรือร่วมออกงานนิทรรศการ และ 3. การหามาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศหันมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทย

เรื่องแรกที่เราเริ่มต้นก่อนคือ การให้ทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ภาคเอกชน
Continue reading

ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 1: จาก”ห้าง” สู่ “ห้าง”

เกริ่นนำ

ตอนที่ผมมาเริ่มจับงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของทริดี้ใหม่ๆ สิ่งหนี่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจของผมเสมอมาก็คือ ประเทศไทยมีนักวิจัย และผลงานวิจัยมากมาก แต่ทำไมจึงไม่ค่อยได้เห็นผลิตภัณฑ์(โทรคมนาคม)ที่เป็นของคนไทย และเกิดจากผลงานการวิจัยและพัฒนาของคนไทย

ข้อเขียนในหัวเรื่อง “ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้” ชุดนี้ ตั้งใจจะเล่าถึงเบื้องหลังแนวความคิดในการทำงานของทริดี้ตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีภารกิจหลักที่จะสร้างอุตสาหกรรมการผลิตด้านโทรคมนาคมให้เกิดขึ้น ในประเทศไทย โดยอาศัยระบบการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

งานวิจัยทำไมต้อง”ขึ้นหิ้ง”

เรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่า งานวิจัยของประเทศไทยมักจะไปอยู่บน “หิ้ง” ซึ่งหมายถึงว่า ไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ ในระยะหลังมานี้ จึงมีความพยายามให้ความสำคัญกับการนำผลงานจาก “หิ่ง” ไปสู่ “ห้าง” เพิ่มขึ้น

ในประเทศไทย งานวิจัยส่วนใหญ่จะทำโดยนักวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่า เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือไม่ก็
Continue reading