Tag Archives: เถ้าแก่น้อยไอซีที

ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 8: สู่ฝัน…สร้าง”เถ้าแก่น้อยไอซีที”

ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของบริการโทรคมนาคมคือ การมีมาตรฐานระหว่างประเทศเป็นตัวกำหนดรูปแบบของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการสื่อสารเชื่อมต่อกันได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ จึงต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานสากลด้วยการวิจัยและพัฒนา แล้วผลักดันเทคโนโลยีของตนเองเข้าไปเป็นมาตรฐานสากลให้ได้ จึงจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมในอดีต จึงเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการในประเทศของตนอย่างเหนียวแน่น เช่น บริษัทเอทีแอนด์ที ซึ่งมี “เบลแล็บ” เป็นหน่วยงานวิจัยระดับโลกและมีบริษัทเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ของตนเองซึ่งภายหลังได้แตกออกมาเป็นบริษัท ลูเซ่นต์เทคโนโลยี

Continue reading

Advertisements