Tag Archives: แผนแม่บท

กสทช. กับการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม

การประมูลคลื่น 900 MHz เมื่อปลายปีที่ผ่านมา สร้างความประหลาดใจให้แก่วงการโทรคมนาคมเป็นอย่างมาก หลังการแข่งขันประมูลอย่างดุเดือดยาวนานถึง 4 วัน  ผลปรากฎว่า TRUE และ JAS ชนะการประมูลได้คลื่น 900 MHz ไปครอบครอง ด้วยมูลค่าการประมูลรวมกันสูงถึงกว่า 1.5 แสนล้านบาท กสทช. สรุปผลประมูลทันทีว่า การประมูลเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการแข่งขัน และทำให้ได้เงินเข้ารัฐจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะได้เห็นผู้เล่นรายใหม่อย่าง JAS เข้าสู่สมรภูมิ 4 จี เป็นอันต้องหมดไป เมื่อแจสทิ้งคลื่น ไม่ชำระเงินงวดแรกพร้อมวางหลักประกันภายในเวลาที่กำหนด หลังจากนั้น กสทช. ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อเรียกค่าเสียหายจากแจส และวางแผนประมูลคลื่นใหม่ โดยใช้ราคาตั้งต้นเท่ากับราคาที๋ JAS ประมูลได้ไป และไม่อนุญาตให้ TRUE ซึ่งได้คลื่นในย่าน 900 MHz ไปแล้วเข้าร่วมประมูลในรอบใหม่เพราะอาจเกิดการผูกขาดคลื่นในย่านดังกล่าว

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง AIS ยื่นข้อเสนอ ต่อ กสทช. ว่ายินดีจะรับ”เซ้ง” คลื่นต่อจาก JAS ในราคาที่แจสประมูลได้ไป  ซึ่ง TDRI เองก็ออกมาเห็นด้วยกับการที่จะให้ AIS ได้รับคลื่นต่อจาก JAS ไปโดยไม่ต้องประมูลหากไม่มีผู้สนใจรายอื่น  กสทช. ไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้แต่ส่งเรื่องต่อให้รัฐบาล ในที่สุด คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งให้มีการจัดประมูลรอบใหม่ในวันที่ 27 พฤษภาคม โดยเริ่มที่ 75,654 ล้านบาท พร้อมกับให้ TRUE มีสิทธิเข้าร่วมประมูลด้วย

คำถามก็คือ เกิดอะไรขึ้นกับ กสทช. นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดสรรคลื่น 900 MHz ไปมาอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น  ที่สำคัญกว่านั้น ทำไม กสทช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ และนักวิชาการที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสื่อด้วยการจัดตั้งองค์กรอิสระอย่าง กสทช. กลับต้องอาศัย “อำนาจพิเศษ” ในการจัดการแก้ปัญหาที่เกิดจากการประมูล Continue reading

Advertisements

คำถามวิสัยทัศน์ กสทช. เรื่องแผนแม่บทฯ

คำถาม (เฉพาะด้านกิจการโทรคมนาคม จาก กมธ. ของ สว. ):   ถ้าได้รับเลือกเป็น กสทช. จะจัดทำแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการ และแผนเลขหมายอย่างไร”

ตอบ: เราอาจสังเกตเห็นว่าบ้านเรามีการเขียนแผน เต็มไปหมด แต่จะคาดหวังผลได้แค่ไหนนั้น ความสำคัญของการวางแผนจึงอยู่ที่การยอมรับและนำไปปฏิบัติให้บรรลุผลมากกว่า

ในแง่หลักการ การทำแผนแม่บทฯ 1. ต้องมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง  และ 2. ต้องเป็นแผนที่ผูกพัน กสทช. เพื่อให้สังคมตรวจสอบติดตามได้

การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีโอกาสให้เข้ามาร่วมอย่างน้อยใน 2 ขั้นตอน คือ ก่อน กสทช. ยกร่างแผนฯ ต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง บอก”ความต้องการ” และ”ข้อเท็จจริง” เพื่อใช้ในการทำแผน และหลังจาก กสทช. ยกร่างแผนมาแล้ว ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความเห็นประเมิน”ผลกระทบ”ของแผนนั้นๆ

ส่วนหลักการข้อที่สอง คือ แผนแม่บทฯ นี้ แม้ตามกฎหมายแล้ว จะผูกพันหน่วยงานอื่นให้ ต้องปฏิบัติก็ตาม แต่สำคัญที่สุด คือต้องเป็นแผนที่เป็นเสมือน Continue reading