Tag Archives: NBTC

กสทช. กับการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม

การประมูลคลื่น 900 MHz เมื่อปลายปีที่ผ่านมา สร้างความประหลาดใจให้แก่วงการโทรคมนาคมเป็นอย่างมาก หลังการแข่งขันประมูลอย่างดุเดือดยาวนานถึง 4 วัน  ผลปรากฎว่า TRUE และ JAS ชนะการประมูลได้คลื่น 900 MHz ไปครอบครอง ด้วยมูลค่าการประมูลรวมกันสูงถึงกว่า 1.5 แสนล้านบาท กสทช. สรุปผลประมูลทันทีว่า การประมูลเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการแข่งขัน และทำให้ได้เงินเข้ารัฐจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะได้เห็นผู้เล่นรายใหม่อย่าง JAS เข้าสู่สมรภูมิ 4 จี เป็นอันต้องหมดไป เมื่อแจสทิ้งคลื่น ไม่ชำระเงินงวดแรกพร้อมวางหลักประกันภายในเวลาที่กำหนด หลังจากนั้น กสทช. ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อเรียกค่าเสียหายจากแจส และวางแผนประมูลคลื่นใหม่ โดยใช้ราคาตั้งต้นเท่ากับราคาที๋ JAS ประมูลได้ไป และไม่อนุญาตให้ TRUE ซึ่งได้คลื่นในย่าน 900 MHz ไปแล้วเข้าร่วมประมูลในรอบใหม่เพราะอาจเกิดการผูกขาดคลื่นในย่านดังกล่าว

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง AIS ยื่นข้อเสนอ ต่อ กสทช. ว่ายินดีจะรับ”เซ้ง” คลื่นต่อจาก JAS ในราคาที่แจสประมูลได้ไป  ซึ่ง TDRI เองก็ออกมาเห็นด้วยกับการที่จะให้ AIS ได้รับคลื่นต่อจาก JAS ไปโดยไม่ต้องประมูลหากไม่มีผู้สนใจรายอื่น  กสทช. ไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้แต่ส่งเรื่องต่อให้รัฐบาล ในที่สุด คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งให้มีการจัดประมูลรอบใหม่ในวันที่ 27 พฤษภาคม โดยเริ่มที่ 75,654 ล้านบาท พร้อมกับให้ TRUE มีสิทธิเข้าร่วมประมูลด้วย

คำถามก็คือ เกิดอะไรขึ้นกับ กสทช. นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดสรรคลื่น 900 MHz ไปมาอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น  ที่สำคัญกว่านั้น ทำไม กสทช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ และนักวิชาการที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสื่อด้วยการจัดตั้งองค์กรอิสระอย่าง กสทช. กลับต้องอาศัย “อำนาจพิเศษ” ในการจัดการแก้ปัญหาที่เกิดจากการประมูล Continue reading

Advertisements

ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 6: สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้

การอบรมสัมมนาเรื่อง OpNET ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร

สมัยนี้ ใครๆก็สามารถหาความรู้และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือการหาโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และความเห็นกับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงและรู้จริงในเรื่องนั้นๆ มากกว่าเรา ถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการเปิดโลกทรรศน์ ให้ได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์โดยตรงจากแหล่งความรู้ที่มาจากหลากหลายมุมของโลก

โดยทั่วไป อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องมุ่งเน้นงานสอนและงานวิจัย จึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับนักศึกษาและการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ มักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรม  ขณะเดียวกัน ผู้ที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมก็มักจะไม่ได้รับทราบว่า ในมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านต่างๆอยู่ที่ใดบ้าง ซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดอ่อนสำคัญที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ที่โลกของงานวิจัยกับโลกของธุรกิจยังไม่เคยได้มีโอกาสมาเจอกัน มาปรับตัวเข้าหากันเพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

Continue reading

ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 5: สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

มักกล่าวกันว่า “หัวใจของการพัฒนา อยู่ที่คน” ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธว่าการพัฒนาบุคลากรนั้น มีความสำคัญมากเพียงไร แต่การพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นเรื่องที่กินขอบเขตกว้างขวางมาก และเป็นเรื่่องที่ต้องใช้เวลายาวนาน ถ้าเป็นบุคลากรในภาคการศึกษาก็น่าจะเป็นโจทย์ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบอยู่แล้ว สำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมก็มีกระทรวงแรงงานหรือกระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบอยู่ ดังนั้น สำหรับทริดี้ เราจึงเชื่อมโยงการพัฒนาบุคลากรเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โจทย์ก็คือ ทำอย่างไรจึงจะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จุดแรกที่เราเริ่มก็คือ การสร้างนักวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม

Continue reading

ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 4: หนุนเอกชนไทยสู่เวทีโลก

ภารกิจการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตด้านโทรคมนาคมให้เกิดขึ้นในประเทศ นอกจากการส่งเสริมให้เอกชนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวด ก็คือ การส่งเสริมด้านการตลาด เมื่อเอกชนมีผลิตภัณฑ์แล้ว จะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการในประเทศยอมรับและนำไปทดสอบ เพื่อนำไปสู่การซื้อผลิตภัณฑ์ของไทยในที่สุด นอกจากนี้ สำหรับตลาดต่างประเทศ ยังต้องมีมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตไทยไปบุกตลาดต่างประเทศอีกด้วย

TRIDI @ CommunicAsia 2011

Continue reading

ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 3: หนุนเอกชนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ในโลกของธุรกิจโทรคมนาคม เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขันในตลาดโลกจึงเป็นหัวใจของความอยู่รอด

ที่ผ่านมา เราพบว่า มีบริษัทคนไทยที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง โจทย์ของทริดี้คือ จะทำอย่างไรที่จะส่งเสริมให้ผู้ผลิตเหล่านี้ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการเจริญเติบโต และกระตุ้นให้เกิดผู้ผลิตรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อไปได้ กระบวนการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตของทริดี้ จึงประกอบไปด้วย 1. การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่เอกชน 2. การส่งเสริมตลาดแก่ผู้ประกอบการผลิตด้วยการจัดหรือร่วมออกงานนิทรรศการ และ 3. การหามาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศหันมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทย

เรื่องแรกที่เราเริ่มต้นก่อนคือ การให้ทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ภาคเอกชน
Continue reading

คำถามวิสัยทัศน์ กสทช. เรื่องแผนแม่บทฯ

คำถาม (เฉพาะด้านกิจการโทรคมนาคม จาก กมธ. ของ สว. ):   ถ้าได้รับเลือกเป็น กสทช. จะจัดทำแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการ และแผนเลขหมายอย่างไร”

ตอบ: เราอาจสังเกตเห็นว่าบ้านเรามีการเขียนแผน เต็มไปหมด แต่จะคาดหวังผลได้แค่ไหนนั้น ความสำคัญของการวางแผนจึงอยู่ที่การยอมรับและนำไปปฏิบัติให้บรรลุผลมากกว่า

ในแง่หลักการ การทำแผนแม่บทฯ 1. ต้องมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง  และ 2. ต้องเป็นแผนที่ผูกพัน กสทช. เพื่อให้สังคมตรวจสอบติดตามได้

การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีโอกาสให้เข้ามาร่วมอย่างน้อยใน 2 ขั้นตอน คือ ก่อน กสทช. ยกร่างแผนฯ ต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง บอก”ความต้องการ” และ”ข้อเท็จจริง” เพื่อใช้ในการทำแผน และหลังจาก กสทช. ยกร่างแผนมาแล้ว ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความเห็นประเมิน”ผลกระทบ”ของแผนนั้นๆ

ส่วนหลักการข้อที่สอง คือ แผนแม่บทฯ นี้ แม้ตามกฎหมายแล้ว จะผูกพันหน่วยงานอื่นให้ ต้องปฏิบัติก็ตาม แต่สำคัญที่สุด คือต้องเป็นแผนที่เป็นเสมือน Continue reading

แสดงวิสัยทัศน์ กสทช. ในงานเสวนาที่วุฒิสภา

 เมื่อวานผมได้มีโอกาสไปแสดงวิสัยทัศน์ในงานเสวนา”เอ็กซ์เรย์ว่าที่ กสทช. รายบุคคล” จัดโดย คณะกรรมาธิการ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  ซึ่งได้เชิญว่าที่ กสทช. สาขากิจการโทรคมนาคม ทั้ง 8 ท่านไปแสดงวิสัยทัศน์ที่วุฒิสภา

รอบแรก เป็นการแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์คนละ 5 นาที จากนั้นเป็นการตอบคำถามจาก กมธ. 2 ข้อและจากผู้ฟังอีก 3 ข้อ อีกรอบละ 3 นาที รวมพูดคนละประมาณ 20 นาที

ผมคิดว่า เป็นบททดสอบความสามารถ ของ ว่าที่ กสทช. ในการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญอย่างยอดเยี่ยมทีเดียว

เป้าหมายในการกำกับดูแลของ กสทช. คือการทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่มีความพร้อม คือทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ แต่โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมนั้น ต้องเป็นไปเพื่อตอบโจทย์ 2 ข้อ

ข้อแรกคือ Continue reading